17.08.2016. | Aleksejs Jeļisejevs

Starptautiskās Kriminālpolicijas organizācijas (INTERPOLS) Ģenerālais sekretariāts nolēma dzēst no savām datu bāzēm sarkano paziņojumu (starptautiskās meklēšanas un aresta orderis) ar upura vārdu, kuru vajāja viens no NVS autoritārajiem režīmiem, nepārprotami, politisku iemeslu dēļ. Sūdzību par to, ka Interpols pārkāpj savas Konstitūcijas 2. un 3. pantu mēs iesniedzām Interpola Lietu kontroles komisijai (Commission for the Control of Files - CCF) 2013. gada pavasarī. Ilgu laiku sūdzības izskatīšana nevirzījās uz priekšu un tikai nesen tā tika izskatīta pēc būtības.

Nepārprotami šīs starptautiskās policijas organizācijas tiesību piemērošanas praksē ir notikušas būtiskas pārmaiņas. Ievērojami uzlabojusies tās kontroles institūciju un procedūru darbība. Beidzot pilnvērtīgi sākuši darboties šīs organizācijas iekšējie tiesību aizsardzības mehānismi, kuru uzdevums ir nepieļaut to, ka tās izmeklēšanas sistēmas ļaunprātīgi izmanto autoritāri režīmi un diktatūras, kā arī pasargāt privātpersonas no politiskas vajāšanas, izmantojot Interpola lietas un datu bāzes.

Protams, šīs pozitīvās tendences labvēlīgi iespaido manu juridisko praksi un ļauj efektīvāk aizsargāt klientus. Pašlaik es daudziem saviem klientiem, pret kuriem politisku iemeslu dēļ tiek vērsta nelikumīga kriminālvajāšana, iesaku aktīvāk vērsties Interpolā ar pieprasījumiem pārtraukt viņu starptautisku meklēšanu, jo izredzes uz pozitīvu rezultātu ir būtiski palielinājušās.

-------------

Klienta personas dati un sīkāki lietas apstākļi netiek izpausti konfidencialitātes un drošības apsvērumu dēļ. 

 

Sīkāka informācija par prettiesiskas politiski motivētas vajāšanas upuru ar Interpola sistēmu palīdzību aizsardzības juridiskajiem pakalpojumiem pieejama šeit.

INTERPOLS pārtraucis politiskās vajāšanas upura starptautisko meklēšanu — sūdzība par Interpola Konstitūcijas 3. panta pārkāpumu apmierināta

 JAUNUMI UN PUBLIKĀCIJAS

11.06.2014. | Aleksejs Jeļisejevs

2014. gada 22. maijā Trentīno-Alto Adidže reģiona Bolcāno pilsētas tiesa Itālijā pieņēma lēmumu atteikties izdot manu klientu Krievijas pilsoni. 2013. gada beigās, pamatojoties uz starptautisku Interpola aresta orderi, klientu aizturēja un ievietoja apcietinājumā Itālijas policija. Pateicoties operatīvai juristu rīcībai, divas nedēļas pēc apcietināšanas klients tika atbrīvots bez drošības naudas vai cita drošības līdzekļa piemērošanas. Vēlāk tiesas procesā izdevās pierādīt klienta vajāšanas pretlikumību un tās politisko motivāciju, tāpēc ekstradīcijas pieprasījums tika atzīts par nepamatotu un pilnībā noraidīts.

-------------

Klienta personas dati un sīkāki lietas apstākļi netiek izpausti konfidencialitātes un drošības apsvērumu dēļ. 

 

Sīkāka informācija par prettiesiskas politiski motivētas vajāšanas upuru ar Interpola sistēmu palīdzību aizsardzības juridiskajiem pakalpojumiem pieejama šeit.

Itālijas tiesa atteikusies izdot Krievijas pilsoni, jo izdevies pierādīt, ka minētās personas vajāšana ir politiski motivēta

30.04.2013. | Aleksejs Jeļisejevs

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Patvēruma lietu nodaļa ar 2013. gada 26. aprīļa lēmumu piešķīra bēgļa statusu manai klientei. Viņa bijusi spiesta pamest savas pilsonības valsti, jo tikusi vajāta politisku iemeslu dēļ. Latvijas valsts iestādes konstatēja, ka šajā gadījumā manu klienti vajā viņas izcelsmes valsts augstākās amatpersonas un tiesībsargājošās iestādes, bet diskriminējoša vajāšana izpaužas nelikumīgu un nepamatotu izmeklēšanas un kriminālprocesuālu darbību formā.

Tas nozīmē, ka mana kliente nevar atgriezties savas pilsonības valstī reālu draudu dēļ dzīvībai un veselībai. Minētā iemesla dēļ viņa nevar arī saņemt aizsardzību savā izcelsmes valstī. Tātad saskaņā ar Konvenciju par bēgļa statusu un patvēruma likumdošanu ir tiesisks un faktisks pamats viņas aizsardzībai Latvijā.

Bēgļa statuss piešķirts arī viņas nepilngadīgajiem bērniem. Turklāt šai ģimenei piešķirta pastāvīgā uzturēšanās atļauja Latvijā, bet pilsonības valsts pašu vietā izdoti bēgļu ceļošanas dokumenti.

-------------

Klienta personas dati un sīkāki lietas apstākļi netiek izpausti konfidencialitātes un drošības apsvērumu dēļ. 

 

Sīkāka informācija par prettiesiskas politiski motivētas vajāšanas upuru ar Interpola sistēmu palīdzību aizsardzības juridiskajiem pakalpojumiem pieejama šeit.

Latvijas Republika piešķīrusi bēgļa statusu politiskas vajāšanas upurim un viņas nepilngadīgajiem bērniem

juridiska aizsardzība pret vajāšanu un diskrimināciju

28.12.2016. | Aleksejs Jeļisejevs

Tikko saņēmu paziņojumu par „sarkanā paziņojuma” (Red notice) anulēšanu attiecībā uz manu klientu – opozicionāro politiķi no Kirgizstānas, kurš šajā valstī agrāk ieņēma augstu amatu valsts iestādē. Viņa starptautiskā meklēšana ir pilnībā izbeigta. Visi dati par viņu ir pilnībā dzēsti no visām Interpola datu bāzēm (lietām). Interpola konstitūcijas 3. pants darbojas! 

 

Var secināt, ka šajā gadā Starptautiskā kriminālpoliciju organizācija (Interpols) ir nozīmīgi mainījusi savu politiku un tiesību piemērošanas praksi attiecībā uz politisku motīvu dēļ vajātām personām un jo īpaši – politiskajiem bēgļiem.

Beidzot starptautiskās normas par politisko bēgļu aizsardzību ir pilnvērtīgi ieviestas Interpola regulatīvajā vidē, kas pavēra iespēju novērst ilgu laiku pastāvējušo konfliktu starp starptautiskajiem nolīgumiem par meklēšanas darbībām un starptautiskajiem bēgļu tiesības aizsardzības mehānismiem. Agrāk tas ļāva dažādiem autoritāriem režīmiem un visu veidu diktatoriem izmantot Interpola iespējas personīgo rēķinu kārtošanai, politisko oponentu un citu nevēlamu personu vajāšanai. Tagad šīm negodīgajām un prettiesiskajām darbībām ir izveidota stingra juridiska barjera. 

 

Jāatzīmē arī nozīmīgie Interpola Lietu kontroles komisijas procedūru un termiņu uzlabojumi attiecībā uz lūgumu izskatīšanu saistībā ar politiski vajātu personu svītrošanu no Starptautiskās kriminālpoliciju organizācijas meklējamo personu datu bāzes. Konkrētajā gadījumā atbilde, ka lūgums ir pieņemts izskatīšanai, tika sniegta nedēļas laikā (!), bet Interpola ģenerālsekretāra galīgais lēmums par meklēšanas pārtraukšanu un starptautiskā apcietināšanas ordera anulēšanu tika pieņemts jau pēc pusotra mēneša (!!!). Salīdzinājumam – iepriekšējos gados Interpolam bija nepieciešams vairāk nekā mēnesis tikai tam vien, lai lūgumu oficiāli pieņemtu izskatīšanai, bet lēmuma pēc būtības pieņemšana bija jāgaida gadiem ilgi (pat līdz pieciem gadiem).

 

Vienu vārdu sakot – tā ir interesanta tendence, kas ievērojami atvieglo manu darbu. Piebildīšu, ka es arī esmu devis savu ieguldījumu, lai panāktu šādas pozitīvas pārmaiņas, iepriekšējos gados strādājot ar šo jautājumu, tostarp iesaistot ANO Augstā Komisāra bēgļu lietās biroju, kā arī citas starptautiskas institūcijas. Tagad par to varētu uzrakstīt zinātnisku darbu. Tas varētu būt interesants kolēģiem, kuri specializējas šajā jomā.

-------------

Klienta personas dati un sīkāki lietas apstākļi netiek izpausti konfidencialitātes un drošības apsvērumu dēļ. 

 

Sīkāka informācija par prettiesiskas politiski motivētas vajāšanas upuru ar Interpola sistēmu palīdzību aizsardzības juridiskajiem pakalpojumiem pieejama šeit.

Interpols: autoritārie režīmi sāk un zaudē